เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห