เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บุตร กองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปี 2563 แก่บุตรกำลังพล วส.912 สนภ.4 นทพ. ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห