เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ ฉก.นย.ทร. 33 ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือบ้านของครอบครัว กำลังพล วส.912 สนภ.4 นทพ. ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกที่หนักติดต่อกัน ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน โดยดำเนินการช่วยเหลือ จัดวางกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้าน
ณ ชุมชนมัดยามัน ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห