เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63 ดังนี้
1. เวลา 0700 พิธีทำบุญตักบาตร โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ ร.ร.นราสิขาลัย อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
2. เวลา 0900 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห