เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาและสนับสนุนพิธีกร "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63
ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ข้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห