เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห