เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมพิธีเปิด และสนับสนุนพิธีกร งานวิ่งเทิดพระเกียรติ วันกีฬาแห่งชาติ โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส
ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห