เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมงานและสนับสนุนพิธีกร NARAYA Archery Final Year 2020 การแข่งขันธนูสนามสุดท้ายแห่งปี (ปีที่ 2) วันที่ 12-13 ธ.ค. 63
ณ อ่าวมะนาว อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสโดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน ในการนี้ วส.912ฯ จัดผู้สื่อข่าวและประชาสัมพันธ์

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห