เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมกิจกรรมและบริจาคเพื่อสมทบทุน ในการส่งมอบอุปกรณ์กันหนาวและอื่นๆในโครงการ "รวมน้ำใจต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 8 เพื่อนำไปมอบให้กับ โรงเรียนศิวิไลพิทยา อำเภอแม่จัน และหมู่บ้านห้วยส้าน(ลีซอ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว พร้อมกันได้จัดสร้างห้องน้ำมอบให้แก่โรงเรียนวิไลพิทยาอีกด้วย
ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเร้นซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เป็นประธาน

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห