เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล นพค.41 และ วส.912 สนภ.4 นทพ.
ร่วมต้อนรับ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานสนาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งตรวจการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ณ สนาม ฮ. สนามกีฬามหาราช และด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห