เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิฐฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการประชวร
โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห