เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพล และกำลังพล สนภ.4 สน. เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Conference ในการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ผบ.นทพ.
โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ประธานการประชุม ณ หอประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห