เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารและมอบเจลแอลกฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เด็กเล่น ขนม เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา เป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กกำพร้า
ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดารุลอีมาน สะปอม อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห