เมื่อวันที่ 15 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมต้อนรับ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส. พระราชทาน ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส
โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จิตอาสา 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลโคกเคียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห