เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต จำนวน 9 นาย 3,150 ซีซี
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห