เมื่อวันที่ 21 ก.พ.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงสถาบันพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและสมทบทุนร่วมสร้างอุโบสถวัดปิเหล็ง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ
โดยมี น.อ. วิชชา พรหมคีรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. (ท.) เป็นประธานในพิธี ณ วัดปิเหล็ง ม.6 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห