เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 ​นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ พุทธมณฑลจังหวัด (วัดเขากง) เนื่องใน"วันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. 16 มีนาคม 2564 โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดกวาดเก็บขยะบริเวณรอบลานพุทธมณฑล
ณ พุทธมณฑลจังหวัด (วัดเขากง) ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส​ จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห