เมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วม เฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วม เฝ้าฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห