เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.เข้าเยี่ยม ส.ต.หญิง ปัทมา สากิกา กำลังพล วส.912ฯ เนื่องจากคลอดบุตร โดยได้มอบเงินสวัสดิการและสิ่งของบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลหน่วย
ณ บ้านบูเก๊ะปาลัส ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห