เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 บก.ทท.โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลและสนับสนุนพิธีกรกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
ณ ตลาดมูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสโดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาสเป็นประธานในพิธีซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนแลประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห