เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 บก.ทท.โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกแห่งการขึ้น เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสโดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาสเป็นประธานในพิธี


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห