เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และ ช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ของพี่น้องไทยมุสลิม ประจำปี 2564 โดยร่วมกันพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาด โดยใช้รถน้ำ ฉีดทำความสะอาดทางเดิน หน้าลานมัสยิด บ้านบือราเป๊ะ นอกจากนี้ มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค เจลแอลกอฮอล และหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้การ ประกอบศาสนกิจและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
ณ มัสยิดบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห