เมื่อวันที่ 11 เม.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา นำความห่วงใยจากรัฐบาล และ ผู้บัญชา การทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล นพค.42 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบ้ติงานจุดตรวจบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ณ ด่านตรวจร่วมบ้านบาโงยซิแน ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลาหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห