เมื่อวันที่ 25 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยมี นาย เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห