เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.สนับสนุนน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ Face shield และอาหารสำหรับการละศีลอด(เดือนรอมฎอน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุม และกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ"สานใจไทย สู่ใจไทยใต้" ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง(กทม.)และถูกกักตัวเพื่อสังเกตุอาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 44 คน
ณ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ศูนย์พักพิงร่วมอุ่นไอรัก ม.3 บ.บือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห