เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. แจกจ่าย สป.สายแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กำลังพลทุกนายพร้อมเน้นย้ำให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามนโยบายของ ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ.
ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห