เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ที่มีเลือดกรุ๊ป B ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องจากโรงพยาบาลนราธิวาสขาดแคลนเลือดกรุ๊ป B เป็นการเร่งด่วน และเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในทางการแพทย์ ตามโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID - 19 ซึ่งเป็นนโยบายของ ผบ.ทสส.
ทั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิตได้ จำนวน 3 นาย ปริมาณโลหิต 1,350 ซีซี ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห