เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ. 4 นทพ.สนับสนุนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ทั้งนี้เชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัดซีน โควิด – 19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ หรือ แอปหมอพร้อมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ เขตพื้นที่เมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห