เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ และบริจาคเงินสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในงานกาชาดและงานประจำปีของนราธิวาส ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมฯ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และตำรวจ ร่วมด้วย


หหหห
 
หหห
 
หหห
หหห   หหห
หหห   หหห
หหห