เมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา, พรวนดิน, ใส่ปุ๋ย, ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และตัดหญ้า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าฯ และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นนโยบาย ผบ.ทสส.
ณ สวนป่าบริเวณภายใน บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  

หหห

  หหห