เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ พัฒนาหน่วย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห