เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วยเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) เข็มแรก ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดนราธิวาส ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห