เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด -19) เข็มแรก ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดนราธิวาส ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่พยาบาล และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน
ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห