เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ. 4 นทพ.สนับสนุนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ทั้งนี้เชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โควิด – 19 ณ โรงพยาบาล พร้อมด้วยการแจกแมส และเจลแอลกอฮอล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
ณ เขตพื้นที่เมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห