เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดชุดลาดตระเวน และชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามคำสั่งห้ามออกนอกเคหะสถาน ช่วงเวลา 2100 น.- 0400 น.พร้อมทั้งจัดรถประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ วส.912 ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม บก.ทท.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชน
โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ณ ลานด้านหน้าอาคาร สนง.เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห