เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพล จำนวน 7 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ " กองทัพไทย ร้อยดวงใจสู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "
และเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในทางการแพทย์ ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ทั้งนี้ สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 5 นาย ได้ปริมาณโลหิต 2,250 มล. (ซีซี)


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห