เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ของหน่วยฯ พร้อมทั้ง ดำเนินการประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์, ธงชาติ และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตลอดเดือน ก.ค.64 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห