เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เดินทางเยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ของใช้ในการดำรงชีพ น้ำดื่ม บก.ทท.และเงินสนับสนุน ให้แก่ ครอบครัว นางนงเยาว์ คงสุวรรณ์ ซึ่งเป็นเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดี
ณ บ้านเลขที่ 20 ม.9 บ้านทุ่งงาย ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห