เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.มอบน้ำดื่มบก.ทท.และของบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามมาตรการยกระดับความเข้มข้น การป้อง กันการเเพร่ ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในห้วงวันที่ 20 ก.ค. - 2 ส.ค.64
ณ จุดตรวจสะพานยะกัง ถ.ระแงะมรรคา ต.ลำภู และจุดตรวจจุดตรวจบริการ ประชาชนบ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห