เมื่อวันที่ 9 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และให้อาหารปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564
ณ พุทธมณฑลจังหวัด (วัดเขากง) ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห