เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลสนับสนุนเป็นพิธีกร โครงการมอบทุนการศึกษา เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห