เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) เพื่อส่งกำลังใจและร่วมอวยพรให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ประกอบพิธีฮัจย์ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี
โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห