เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกแผ่นทอง มงกุฎนพรัตน์ แผ่นศิลาและดิน ทิศ เพื่อบรรจุลงในเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส
โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีณ อุโบสถวัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห