เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับ ฉก.นย.ทร. พร้อมด้วย, สัสดีอำเภอ จังหวัดนราธิวาส, ประธานโฆษกชาวบ้าน, จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จว.นธ., และ อสม.ในพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้ยากไร้) จำนวน 1 ราย คือ
น.ส.ตีเมาะ สาแมง มารดาพลฯ ยะห์ยา นอรี (ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนณ บ้านเลขที่ 7/6 ม.6 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส.

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห