เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ,สนภ.4 สน. และครอบครัว ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มนร. และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต ใน "โครงการ 2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ." ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65 เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในทางการแพทย์
โดยมีกำลังพลจิตอาสาของหน่วย , สนภ.4 สน.และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 15 คน ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 6,750 มล. (ซีซี)ณ หอประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห