เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัย มงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ของหน่วยฯ พร้อมทั้งดำเนินการ ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์, ประดับผ้าระบายอาคาร, ธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตลอดเดือน ส.ค.64 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและ สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ
ณ อาคารเอนกประสงค์ วส.912 ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห