เมื่อวันที่18 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในทางการแพทย์ อีกทั้งได้มอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทย แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนอีกด้วย
ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ทั้งนี้ สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 4 นาย ได้ปริมาณโลหิต 1,800มล. (ซีซี)หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห