เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ทำการฝึกทบทวนกำลังพล บุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก มีความเข็มแข็ง และสง่างาม
ณ บริเวณด้านหน้าบก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห