เมื่อวันที่ 23 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส,ฉก.นย.ทร. 33 และโฆษกชาวบ้านอำเภอเมือง ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ และน้ำดื่ม บก.ทท. "โครงการตู้ปันสุขเคลื่อนที่" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
ณ ชุมชนวัดประชาภิรมย์ และชุมชนกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห