เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.นทพ.
พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีเทิดเกียรติข้าราชการฯ และร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธาน
ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห